Lõppev aasta on olnud eriline: Venemaa tungis kallale Ukrainale ja on asunud Ukraina riiki ja rahvast süstemaatiliselt hävitama. Ukraina rahvas on näidanud ja näitab ka praegu üles sellist kangelaslikkust ja elujõudu, mida maailm temalt üldse oodata ei osanud.  Sellises olukorras on iga ausa inimese kohus olla agressiooniohvrite poolel ja toetada nende võitlust – seda oleme kogu sõja kestel ka teinud. Meie sügavaim lugupidamine ukraina rahva vastu! Loodame, et nende kangelaslik vastupanu päädib peatselt võiduga.

Fondi preemiaid me tänavu seepärast välja ei anna.